Wij zijn Korella Penninga en Sieger Wiersma. We zijn sinds 1997 samen en hebben drie kinderen. Sinds 2021 wonen we op deze plek en hebben we een pluktuin opgezet. Een lang gekoesterde wens. We houden erg van het buitenleven. Hier in onze tuin, kas en weiland kunnen we naar hartelust bezig zijn.

Korella werkt op een zorgboerderij, waar ze, vooral buiten, dagbesteding biedt aan deelnemers.
Sieger werkt voor de overheid en heeft een eigen bedrijf Natuurboerenlandschap. Hierbinnen houdt hij zich bezig met advisering op het gebied van versterking en realisatie van natuur en landschap. 
De pluktuin is voor ons een hobby naast het gewone werk.

Hier op onze eigen grond proberen we zo goed mogelijk rentmeesterschap op dit kleine stukje schepping te voeren. We vinden het leuk om gezonde voedzame groenten en natuurlijke eerlijke bloemen te telen. Voor onszelf, maar daarnaast ook voor anderen. 

We gebruiken geen chemie of kunstmest. We laten de natuur voor het grootste deel haar werk doen en sturen bij met de schoffel en ruige stalmest. We zijn er van overtuigd dat een gezonde bodem de basis is voor gezonde producten. Daar waar mogelijk proberen we zoveel mogelijk de kringloop binnen onze pluktuin sluitend te krijgen. Daar sturen we op. We hebben schapen voor de mest en kippen om overtollig voedsel om te zetten in eieren. En met overig groenafval maken we compost. 

We selecteren in de zomer bloemen om te drogen. Hier maken we in de winter droogboeketten van. Zo hebben we zomer en winter eigen mooie bloemen op tafel staan.